Skip to content
Monumente Istorice Timisoara

Finanțare de 1 milion de lei pentru clădirile istorice ale Timișoarei

Institutul Național al Patrimoniului anunță deschiderea sesiunii I/2021 a apelurilor de proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice. Unul dintre subprogramele pentru care vor fi acordate finanțări nerambursabile în această sesiune este Timișoara, Capitală Europeană a Culturii – lucrări de întreținere și reparații curente.

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară destinată finanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Taxa este obligatorie pentru operatorii economici care dobândesc venituri din vânzări de produse și servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice, imobile de patrimoniu sau în zona de protecţie a monumentelor istorice.

Timbrul Monumentelor Istorice a fost instituit în scopul de a sprijini activităţile de protejare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin finanţarea de lucrări (precum: intervenţii de urgenţă, amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită), investigaţii şi elaborarea de reglementări, norme şi metodologii, programe sau proiecte culturale privind monumentele istorice.

În această sesiune se primesc propuneri pentru:

  • lucrări de refacere a integrității și funcționalității sistemelor de acoperire (precum șarpante, învelitori sau decorații) și a sistemelor de colectare și evacuare pluvial (jgheaburi, burlane, cazoane, sisteme de prindere, rigole, racorduri la canalizarea pluvială);
  • lucrări la finisajele exterioare şi interioare (doar pentru spaţiile comune, care vor fi introduse într-un circuit public), inclusiv pavaje/pardoseli (asigurare, integrare şi completare); pot include punctual şi lucrări de conservare a componentelor artistice integrate în aparatul decorativ al faţadelor;
  • lucrări de întreţinere şi reparaţii la componente tehnice istorice (ascensoare);
  • lucrări la tâmplăriile exterioare – porţi, ferestre, vitrine, obloane (înlocuiri locale ale elementelor sau părţilor din elemente componente care sunt deteriorate; completări; completare / refacere a finisajelor);
  • instalarea de elemente de signaletică exterioară (ex. semnalizare de monument istoric / casă memorială / element al unui circuit cultural) şi interioară (ex. ghidaj, evacuare, numerotare şi denumire spaţii);
  • lucrări dedicate monumentelor de for public, inclusiv amenajarea spaţiului adiacent.

Suma maximă pe care aplicanții o pot solicita pentru finanțarea unui proiect în cadrul subprogramului dedicat Timișoarei este de 100.000 de lei.

Finanțarea se acordă doar în condițiile existenței unei surse de finanțare proprii sau atrase a beneficiarului finanțării în numerar, într-un cuantum care nu poate fi mai mic de 10% din valoarea totală a finanțării solicitate.

Înscrierile se pot face începând cu 25 ianuarie, data limită fiind 1 martie 2021, ora 16.

Mai multe detalii se găsesc aici.


Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:

Transfer Bancar: RO47RNCB0318009831680001(BCR)

Patreon: Donează

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *