ARCUB a lansat programul de finanțare pentru operatorii culturali din București

foto: arcub.ro

ARCUB a lansat azi Programul de finanțare nerambursabilă “București – Oraș deschis 2021”. Este primul open call de proiecte al ARCUB, după o pauză de 3 ani, care a avut loc în mandatul Gabrielei Firea.

Suma totală alocată acestui program este de 3,5 milioane de lei. Bugetul va fi repartizat astfel:

  • Proiecte mari : 2 milioane lei, maximum 100.000 lei pentru fiecare proiect;
  • Proiecte medii: 1 milion lei, maximum 50.000 lei pentru fiecare proiect;
  • Proiecte mici: 0,5 milioane lei, maximum 25.000 lei pentru fiecare proiect.

Sesiunea de finanţare nerambursabilă „Bucureşti – Oraş deschis” 2021 este primul mecanism lansat în cadrul Programului de finanţare 2021 destinat sectorului creativ din Bucureşti.

Tema programului

Programul de finanțare „Bucureşti – Oraş deschis” 2021 își propune să susțină sectorul creativ din Bucureşti, profund afectat de restricțiile impuse de pandemie și să răspundă nevoii acute de întâlnire și interacțiune directă cu experiența artistică și culturală a cetățenilor din București după un an de restricții și distanțare fizică.

Domenii de referinţă

Programul se adresează tuturor domeniilor culturale – artele spectacolului (teatru, dans, muzică), arte vizuale (care includ dar nu se limitează la: pictură, sculptură, design, grafică, arte decorative, street art, fotografie, instalații, video art, artă digitală și noile media, film), educație prin cultură, intervenție culturală și urbană, patrimoniu și arhitectură și promovarea culturii scrise. De asemenea, programul de finanţare încurajează abordările interdisciplinare și colaborative.

Propunerile de programe, proiecte și acțiuni se pot derula deopotrivă în spații fizice și online și trebuie să fie adaptate condițiilor restrictive impuse de pandemie și evoluției prognozate pentru acest an.

Obiective „Bucureşti – Oraş deschis”

În cadrul temei din acest an „Bucureşti – Oraş deschis”, ARCUB invită operatorii culturali din Bucureşti să propună programe, proiecte şi acţiuni culturale în acord cu Strategia Culturală a Municipiului Bucureşti 2016-2026 – un document aflat în proces de operaționalizare, care va fi implementat de Direcția Cultură, Învățământ, Turism din cadrul Primăriei Municipiului București – și adaptate contextului specific anului 2021.

Principalele obiective ale Programului cultural „Bucureşti – Oraş deschis” în anul 2021 sunt susţinerea unei participări cât mai vaste și implicate a cetățenilor orașului, atât în spaţii fizice, cât şi online, cu accent asupra activării spațiului public, precum şi dezvoltarea, inovarea şi rezilienţa sectorului cultural prin reinventarea şi adaptarea la schimbările provocate de pandemie.

Solicitanţi eligibili

Finanțarea nerambursabilă va putea fi solicitată de persoane fizice autorizate, asociații, fundații, instituții publice care nu sunt subordonate Primăriei Capitalei, societăţi comerciale care derulează activități culturale sau educaţionale.

Sesiunea de finanțare a proiectelor culturale va fi urmată de o sesiune de burse de idei adresată persoanelor fizice active în sectorul cultural din București.

Pentru a fi eligibile, proiectele culturale propuse trebuie să asigure o co-finanţare de minimum 5% din bugetul proiectului.
Un proiect cultural poate fi înscris la o singură arie tematică. Un operator cultural nu poate înscrie
în concurs mai mult de 2 (două) oferte culturale pe sesiune.

Mai multe detalii despre obiectivele programului, ariile tematice și detalii despre înscriere sunt disponibile în Anunțul de lansare al programului de finanțare și în Regulament.


Susține platforma noastră de jurnalism independent printr-o donație:

Transfer Bancar: RO47RNCB0318009831680001(BCR)

Patreon: Donează

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *